සියලු ප්රවර්ග

තවත් විශාල ධාරිතාවකින් යුත් PET තහඩු නිස්සාරණ යන්ත්‍රයක් පාරිභෝගිකයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවට ගොඩ බැස්සේය

වේලාව: 2024-03-15 පහර: 20

In Iraq,one of jwell engineers flights from china to install a PET පත්‍ර නිස්සාරණ රේඛාව in customers factory.

This line has large capacity up to 850kg/h,with 95 parallel twin screw extruder. The equipment is designed to meet the customer's requirements and is suitable for large rate recyled PET or 100% RPET. Meanwhile, it has the features of energy saving, good quality .

ඡායාරූපය -1

ඡායාරූපය -2

උණුසුම් කාණ්ඩ

පුළුල් කරන්න
ලඟ වට්ස්ඇප් Wechat
ඉහල
0
විමසීමේ කූඩය
    ඔබේ විමසීමේ කරත්තය හිස් ය